Electrolux bestrider det amerikanska justitiedepartementets invändningar mot förvärvet av GE Appliances

Det amerikanska justitiedepartementet har meddelat att man avser att försöka stoppa genomförandet av Electrolux planerade förvärv av General Electrics vitvaruverksamhet (”GE Appliances”). Electrolux motsätter sig detta och prövningen av det planerade förvärvet fortsätter nu i en domstolsprocess.

Den 8 september 2014 meddelade Electrolux att bolaget ingått ett avtal om att förvärva GE Appliances, en välkänd tillverkare av köks- och tvättprodukter i USA, för en kontant köpeskilling om 3,3 miljarder USD.

Electrolux delar inte justitiedepartementets bedömning att genomförandet av förvärvet skulle hämma konkurrensen på marknaden. Electrolux anser att förvärvet ökar konkurrensen och att konsumenterna får tillgång till fler produkter av hög kvalitet och till mer konkurrenskraftiga priser. Förvärvet, som syftar till att ge ökade skalfördelar och bättre effektivitet, ökar möjligheterna att investera i produktutveckling och tillväxt, till fördel för konsumenter, återförsäljare, medarbetare och aktieägare. Electrolux anser att justitiedepartementets bedömning helt strider mot departementets beslut från 2006 att godkänna Whirlpools förvärv av Maytag, som vid den tidpunkten var en av Whirlpools största konkurrenter på den amerikanska vitvarumarknaden.

“Vitvaruindustrin är mer konkurrensutsatt än någonsin”, säger Keith McLoughlin, Electrolux VD och koncernchef.  “Vi anser att förvärvet kommer att stärka innovationskraften mot konsumenten, vilket både stärker industrin som helhet och bidrar till att konsumenternas valmöjligheter ökar väsentligt.”

Electrolux har redan erhållit godkännanden från myndigheterna i Brasilien, Kanada och Ecuador.  Förvärvet kräver också godkännande från ytterligare några länder i Latinamerika. Eftersom Electrolux är övertygat om att ett genomförande av förvärvet ökar konkurrensen och gynnar konsumenterna, förväntar sig bolaget fortfarande att förvärvet kommer att kunna slutföras under 2015. Affären förväntas ge årliga kostnadssynergier om 350 miljoner USD. Merparten av synergierna förväntas inom inköp, operationell verksamhet, logistik och varumärken.

Telefonkonferenser idag och imorgon

Idag onsdag 1 juli hålls en telefonkonferens för media, där Electrolux juridiska rådgivare informerar om Electrolux försvar och juridiska alternativ gällande det planerade förvärvet. Telefonkonferensen börjar kl 22:15.

För deltagande per telefon, vänligen ring:

  • +1 682 888-5022
  • Pinkod för konferensen: #77924983

Torsdag den 2 juli hålls en telefonkonferens för investerare med VD och koncernchef Keith McLoughlin och ekonomi- och finansdirektör Tomas Eliasson. Denna telefonkonferens börjar kl 08.30.

För deltagande per telefon, vänligen ring:

  • + 46 (0) 8 505 564 74, Sverige
  • +44 203 364 5374, Storbritannien och övriga Europa
  • +1 855 753 2230, USA

För mer information kontakta:

  • Media: Daniel Frykholm, Presschef, +46 73 885 71 59
  • Investerare och analytiker: Catarina Ihre, Vice President Investor Relations, +46 70 607 92 63
  • Alternativt, kontakta Electrolux Pressjour, +46 8 657 65 07

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2015 klockan 21.15 (CET).