Electrolux bekräftar diskussioner med Sigdo Koppers

Efter spekulationer i lokala medier i Chile, bekräftar Electrolux att diskussioner förs med Sigdo Koppers om ett möjligt förvärv av vitvarutillverkaren Compañia Tecno Industrial S.A (CTI), noterat på börsen i Santiago, Chile, samt dess dotterbolag. Ytterligare information kommer att ges om en slutlig överenskommelse nås.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.