Electrolux årsredovisning nu på Internet

(ELUX) Electrolux Årsredovisning för 2002 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida på www.electrolux.com/arsredovisning2002. Den tryckta versionen kommer att distribueras i slutet av veckan.

Årsredovisningen innehåller bland annat en omfattande redogörelse av verkställande direktören avseende viktiga strategiska frågor samt ett nytt avsnitt om koncernens styrning. Dessutom finns mer detaljerad information om ersättningen till styrelse och koncernledning samt kostnaderna för koncernens optionsprogram

Styrelsens förvaltningsberättelse har också gjorts mer överskådlig genom att kommentarer till bokslutet finns i anslutning till resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys.

Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter – som kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och professionella användare i över 150 länder till ett värde av 133,2 miljarder kronor. Electrolux-koncernen har 82. 000 medarbetare och arbetar med ledande varumärken som AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka, Husqvarna, Flymo, Volta och ElektroHelios.

För ytterligare information kontakta Electrolux Investor Relations på telefon 08-738 60 03. Electrolux pressjour nås på telefon 08-657 65 07.