Electrolux årsredovisning för 2015 har publicerats

Electrolux årsredovisning för 2015 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida.

Årsredovisningen, som beskriver Electrolux verksamhet, strategi och resultatutveckling, finns tillgänglig för nedladdning på www.electroluxgroup.com/arsredovisning2015.

Webbversionen av årsredovisningen, inklusive en komplett hållbarhetsrapportering, kommer att finnas tillgänglig på koncernens hemsida i slutet av vecka 11.

Den tryckta versionen kommer att distribueras till aktieägare som så önskat under början av vecka 11 och kan även beställas på www.electroluxgroup.com/bestall-trycksaker.

För mer information kontakta:

  • Electrolux Investor Relations, 08-738 60 87
  • Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 mars 2016 klockan 14.00 (CET).