Electrolux Årsredovisning för 2007 nu på koncernens hemsida

Electrolux Årsredovisning för 2007 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida på www.electrolux.com/arsredovisning2007

Årsredovisningen består av två separata delar:
– Verksamhet och strategi
– Resultatgenomgång

De tryckta versionerna kommer att distribueras till aktieägarna under slutet av nästa vecka och kan även beställas via electrolux@strd.se eller från Electrolux Investor Relations på telefon 08-738 60 03.

För ytterligare information kontakta Investor Relations och Finansiell Information på telefon 08-738 60 03.

Informationen är sådan som Electrolux ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 mars 2008 klockan 13.00 (CET).

Electrolux är en världsledande tillverkare av hushållsmaskiner samt motsvarande utrustning för professionell användning. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. Företaget fokuserar på att, baserat på bred och djup konsumentinsikt, ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och som möter konsumenters och professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under välkända varumärken som Electrolux, AEG-Electrolux, Eureka och Frigidaire. Under 2007 hade Electrolux en omsättning på 105 miljarder kronor och 57 000 anställda. För mer information, besök http://www.electrolux.com/press