Electrolux ansöker om avregistrering vid amerikanska Securities and Exchange Commission

År 2005 avnoterade Electrolux bolagets depåbevis (ADRs) från Nasdaq med anledning av avregleringen av de internationella kapitalmarknaderna och det ökande utländska ägandet av aktier på börserna i Stockholm och London.

Electrolux avser nu att ansöka om avregistrering vid U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Avregistreringen beräknas vara klar under det fjärde kvartalet 2007.

Som ett resultat av ansökan kommer Electrolux skyldighet att lämna in vissa rapporter och formulär till SEC, inklusive 20-F och 6-K, omedelbart att upphöra. Electrolux pressmeddelanden och finansiella rapporter kommer givetvis även fortsättningsvis att göras tillgängliga på engelska på Electrolux hemsida (www.electrolux.com).

Electroluxaktien kommer även fortsättningsvis att vara noterad på börserna i Stockholm och London. Electrolux har inte avslutat bolagets program för depåbevis (ADRs).

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07

Electrolux är världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner samt motsvarande utrustning för
professionell användning. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. Företaget fokuserar på att, baserat på bred och djup konsumentinsikt, ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och som möter konsumenters och professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under välkända varumärken som Electrolux, AEG-Electrolux, Zanussi, Eureka och Frigidaire. Under 2006 hade Electrolux en omsättning på 104 miljarder kronor och 56 000 anställda. För mer information, besök http://www.electrolux.com/press

Electrolux kan vara skyldigt att offentliggöra informationen i denna release enligt lagen om börs-och clearingverksamhet.