Electrolux amerikanska dotterbolag träffar uppgörelse med Pension Benefit Guaranty Corporation(PBGC)

Electrolux och White Consolidated Industries, Inc. (WCI), ett dotterbolag till Electrolux i USA, och det statliga amerikanska organet PBGC har träffat en uppgörelse, enligt vilken WCI avstår från att överklaga det domslut mot WCI beträffande pensions-förpliktelser som fattats i en lokal amerikansk domstol.

På samma sätt kommer PBGC, vars uppgift är att säkerställa betalning av pensioner, att avstå från att fullfölja de juridiska rättigheter man har enligt den lokala domstolens beslut.

Enligt uppgörelsen PBGC och förmånstagarna ersättas för de pensionsbetalningar som processen avsåg. Den slutliga utformningen av ersättningsformen kommer att fastställas efter diskussioner med, och godkännande från, berörda myndigheter. Därefter kommer WCI att övervaka betalningarna enligt pensionsplanerna i fråga. Skulle godkännande av någon anledning inte ges, ska WCI betala en summa av USD 180 miljoner, plus ränta, till PBGC och förmånstagarna. WCI bedömer att den slutliga kostnaden kommer att rymmas inom den avsättning på USD 225 miljoner som Electrolux gjorde i tredje kvartalet 1999.

Orsaken till tvisten har sin början 1985, ett år före det att Electroluxkoncernen köpte White Consolidated Industries (WCI), då WCI sålde fem företag i stålbranschen till ett annat företag. Som en del av affärsuppgörelsen övertog köparen ansvaret för pensionsutfästelserna. I början av 1990-talet försummade köparen sina åtaganden gällande ett antal pensionsplaner, och pensionsutbetalningarna upphörde. The Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC), ett amerikanskt, statligt organ skapat för att försäkra utbetalningar av privata pensioner, tog då över pensionsplanerna. Sedan 1991 har PBGC och WCI befunnit sig i en komplicerad juridisk process, som nu är avslutad.

Enligt uppgörelsen PBGC och förmånstagarna ersättas för de pensionsbetalningar som processen avsåg. Den slutliga utformningen av ersättningsformen kommer att fastställas efter diskussioner med, och godkännande från, berörda myndigheter. Därefter kommer WCI att övervaka betalningarna enligt pensionsplanerna i fråga. Skulle godkännande av någon anledning inte ges, ska WCI betala en summa av USD 180 miljoner, plus ränta, till PBGC och förmånstagarna. WCI bedömer att den slutliga kostnaden kommer att rymmas inom den avsättning på USD 225 miljoner som Electrolux gjorde i tredje kvartalet 1999.

Orsaken till tvisten har sin början 1985, ett år före det att Electroluxkoncernen köpte White Consolidated Industries (WCI), då WCI sålde fem företag i stålbranschen till ett annat företag. Som en del av affärsuppgörelsen övertog köparen ansvaret för pensionsutfästelserna. I början av 1990-talet försummade köparen sina åtaganden gällande ett antal pensionsplaner, och pensionsutbetalningarna upphörde. The Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC), ett amerikanskt, statligt organ skapat för att försäkra utbetalningar av privata pensioner, tog då över pensionsplanerna. Sedan 1991 har PBGC och WCI befunnit sig i en komplicerad juridisk process, som nu är avslutad.

For further information contact:
Johan Bygge, 08-738 61 15