Datum för publicering av finansiella rapporter från Electrolux 2011

2 februari          Bokslutsrapport

31 mars            Årsstämma

27 april             Delårsrapport januari – mars

19 juli               Delårsrapport januari – juli

28 oktober        Delårsrapport januari – september

För mer information

Kontakta Investor Relations och Finansiell Information på 08-738 60 03.