Datum för finansiella rapporter från Electrolux 2017

Finansiella rapporter och årsstämma 2017.

  • 1 februari – Bokslutsrapport för 2016
  • 28 april – Delårsrapport januari – mars
  • 19 juli – Delårsrapport januari – juni
  • 27 oktober – Delårsrapport januari – september

Årsstämma hålls den 23 mars.

För mer information kontakta:

  • Investor Relations, 08-738 60 87
  • Electrolux pressjour: 08-657 65 07