Datum för finansiella rapporter från Electrolux 2016

Finansiell rapportering, årsstämma och kapitalmarknadsdag 2016

  • 28 januari, Bokslutsrapport för 2015
  • 28 april, Delårsrapport januari – mars
  • 20 juli, Delårsrapport januari – juni
  • 28 oktober, Delårsrapport januari – september
  • Årsstämman hålls den 6 april.

Kapitalmarknadsdagen som annonserats till den 19 november 2015 flyttas fram och planeras genomföras i Stockholm i början av 2016. Datum och mer detaljerad information publiceras senare under hösten.

För mer information kontakta:

  • Catarina Ihre, Vice President, Investor Relations, 08-738 60 87
  • Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september 2015 klockan 10.00 (CET).