Datum för finansiella rapporter från Electrolux 2015

Finansiell rapportering och årsstämma 2015

28 januari: Bokslutsrapport för 2014
24 april: Delårsrapport januari – mars
17 juli: Delårsrapport januari – juni
23 oktober: Delårsrapport januari – september

Årsstämman hålls den 26 mars 2015.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.