Datum för finansiella rapporter från Electrolux 2014

Finansiell rapportering och årsstämma 2014

  • 31 januari, Bokslutsrapport för 2013
  • 25 april, Delårsrapport januari – mars
  • 18 juli, Delårsrapport januari – juni
  • 20 oktober, Delårsrapport januari – september

Årsstämman hålls den 26 mars 2014.

För mer information

Kontakta Investor Relations och Finansiell Information på 08-738 60 03 eller Electrolux Pressjour,  08-657 65 07.