Datum för finansiella rapporter från Electrolux 2013

Finansiell rapportering och årsstämma 2013.

  • 1 februari Bokslutsrapport för 2012
  • 25 april Delårsrapport januari – mars
  • 19 juli Delårsrapport januari – juni
  • 25 oktober Delårsrapport januari – september
  • Årsstämma hålls den 26 mars.

För mer information kontakta

  • Investor Relations och Finansiell Information på 08-738 60 03
  • Electrolux Pressjour, 08-657 65 07.