Datum för finansiella rapporter från Electrolux 2012

Finansiell rapportering och årsstämma 2012

  • 2 februari, Bokslutsrapport för 2011
  • 25 april, Delårsrapport januari – mars
  • 19 juli, Delårsrapport januari – juni
  • 22 oktober, Delårsrapport januari – september

Årsstämma hålls den 27 mars

För mer information

Kontakta Investor Relations och Finansiell Information på +46 8 738 60 03 eller Electrolux Pressjour, +46 8 657 65 07.