Bolagsstyrningsrapport 2012

Viktiga händelser 2012

  • Ronnie Leten och Fredrik Persson valda till nya styrelseledamöter vid årsstämman 2012.
  • Val av Ronnie Leten till vice ordförande i styrelsen.
  • Två nya medlemmar i koncernledningen.
  • Närmare samarbete mellan teknikutveckling, design och marknadsföring sedan den formella strukturen i koncernledningen, Innovationstriangeln, blev fulltalig.
  • Prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare.
  • Fokus på ett etiskt träningsprogram och på implementeringen av ett whistleblowing-system.