Bert Nordberg föreslås som ny styrelseledamot i AB Electrolux

Electrolux valberedning föreslår inför bolagsstämman den 26 mars att Bert Nordberg väljs in som ny styrelseledamot. Valberedningen föreslår också omval av Marcus Wallenberg, Lorna Davis, Hasse Johansson, Ronnie Leten, Keith McLoughlin, Fredrik Persson, Ulrika Saxon, Torben Ballegaard Sørensen och Barbara Milian Thoralfsson.

Bert Nordberg är för närvarande styrelseordförande i Vestas Wind Systems A/S och Ideonfonden AB. Han är också styrelseledamot i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA och BlackBerry Ltd. Han har tidigare varit verkställande direktör för Sony Mobile Communications AB och har under många år haft olika chefsbefattningar inom Ericsson-koncernen. Innan dess har han arbetat i olika befattningar på Data General Corporation och Digital Equipment Corporation. Bert Nordberg är född 1956.

Electrolux valberedning utgörs av Petra Hedengran (ordförande), Investor AB, Kaj Thorén, Alecta, Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder, och Johan Sidenmark, AMF. I valberedningen ingår också Marcus Wallenberg och Torben Ballegaard Sørensen, ordförande respektive ledamot i Electrolux styrelse.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: +46 8 657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2013 klockan 08.00 (CET).