Avyttringen av produktlinje fritidsprodukter fullföljt

Avyttringen av huvuddelen av produktlinje fritidsprodukter till investeringsfonden EQT Northern Europe har fullföljts.

Produktlinjen ingår i affärsområdet Professionella Inomhusprodukter och är ledande på världsmarknaden inom absorptionskylskåp för fritidsfordon, hotellrum m fl användningsområden. De sålda verksamheterna hade 2000 en omsättning på cirka 4.200 Mkr och cirka 2.200 anställda. Tillverkningen bedrivs i flera länder i Europa samt i Nordamerika och Sydafrika.

Avtalet omfattar inte verksamheterna i Tyskland, Österrike och Slovakien, som 2000 hade en extern försäljning på totalt cirka 1.100 Mkr och cirka 1.400 anställda. Electrolux har en option att sälja dessa till EQT vid ett senare tillfälle.
Avyttringen kommer att ske per den 31 juli, 2001 och kommer att medföra en realisationsvinst för koncernen på cirka 3.200 Mkr före skatt.

Försäljningen är ett led i en fortsatt renodling av koncernen till konsumentprodukter för inom- och utomhusbruk samt vissa motsvarande produkter för professionella användare.
Avyttringen av huvuddelen av produktlinje fritidsprodukter till investeringsfonden EQT Northern Europe har fullföljts.

Produktlinjen ingår i affärsområdet Professionella Inomhusprodukter och är ledande på världsmarknaden inom absorptionskylskåp för fritidsfordon, hotellrum m fl användningsområden. De sålda verksamheterna hade 2000 en omsättning på cirka 4.200 Mkr och cirka 2.200 anställda. Tillverkningen bedrivs i flera länder i Europa samt i Nordamerika och Sydafrika.

Avtalet omfattar inte verksamheterna i Tyskland, Österrike och Slovakien, som 2000 hade en extern försäljning på totalt cirka 1.100 Mkr och cirka 1.400 anställda. Electrolux har en option att sälja dessa till EQT vid ett senare tillfälle.
Avyttringen kommer att ske per den 31 juli, 2001 och kommer att medföra en realisationsvinst för koncernen på cirka 3.200 Mkr före skatt.

Försäljningen är ett led i en fortsatt renodling av koncernen till konsumentprodukter för inom- och utomhusbruk samt vissa motsvarande produkter för professionella användare.

For further information contact:
Electrolux Press Hotline, 08-657 65 07