Årsstämma 2019

Årsstämma 2019

Årsstämman i AB Electrolux ägde rum onsdagen den 10 april 2019 på Waterfront Congress Centre i Stockholm.

Protokollet som fördes vid årsstämman inklusive bilagor finns nedladdningsbart i tabellen nedan.

Webbsändning

VD:s anförande sändes direkt och finns tillgänglig efter stämman. Läs mer här.

Dokument
Protokoll AB Electrolux årsstämma 2019 10 april, 2019 - Språk: Svenska 10 april, 2019 Svenska
Bilaga 2 – Förslag till dagordning 2019 10 april, 2019 - Språk: Svenska 10 april, 2019 Svenska
Bilaga 3 – Electrolux Årsredovisning 2018 – Rapport 27 februari, 2019 - Språk: Svenska 27 februari, 2019 Svenska
Bilaga 4 – Revisorsyttrande – Ersättningsriktlinjer 2018 10 april, 2019 - Språk: Svenska 10 april, 2019 Svenska
Bilaga 5 – Valberedningens förslag arvode till styrelsen och revisor 2019 10 april, 2019 - Språk: Svenska 10 april, 2019 Svenska
Bilaga 6 – Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter 2019 10 april, 2019 - Språk: Svenska 10 april, 2019 Svenska
Bilaga 7 – Valberedningens förslag till val av revisor 2019 10 april, 2019 - Språk: Svenska 10 april, 2019 Svenska
Bilaga 8 – Förslag till Ersättningsriktlinjer 2019 10 april, 2019 - Språk: Svenska 10 april, 2019 Svenska
Bilaga 9 – Förslag till aktieprogram 2019 10 april, 2019 - Språk: Svenska 10 april, 2019 Svenska
Bilaga 10 – Förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier 2019 10 april, 2019 - Språk: Svenska 10 april, 2019 Svenska
Pressmeddelande – Kommuniké från AB Electrolux årsstämma 2019 11 april, 2019 - Språk: Svenska 11 april, 2019 Svenska
Kallelse till årsstämma 2019 4 mars, 2019 - Språk: Svenska 4 mars, 2019 Svenska
Fullmaktsformulär årsstämma 2019 4 mars, 2019 - Språk: Svenska 4 mars, 2019 Svenska
Proxy Form AGM 2019 4 mars, 2019 - Språk: Engelska 4 mars, 2019 Engelska
Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter 2019 4 mars, 2019 - Språk: Svenska 4 mars, 2019 Svenska
Valberedningens motiverade yttrande 2019 4 mars, 2019 - Språk: Svenska 4 mars, 2019 Svenska
Valberedningens rekommendation styrelseledamöters aktieinnehav 2019 4 mars, 2019 - Språk: Svenska 4 mars, 2019 Svenska
Styrelsens yttrande enl 19 kap 22§ aktiebolagslagen 2019 4 mars, 2019 - Språk: Svenska 4 mars, 2019 Svenska
Styrelsens redovisning inför årstämman 2019 enligt regel 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning 4 mars, 2019 - Språk: Svenska 4 mars, 2019 Svenska
Revisorsyttrande – Ersättningsriktlinjer 2018 4 mars, 2019 - Språk: Svenska 4 mars, 2019 Svenska
Electrolux Årsredovisning 2018 – Rapport 27 februari, 2019 - Språk: Svenska 27 februari, 2019 Svenska
Pressmeddelande – Kallelse till årsstämma i AB Electrolux 4 mars, 2019 - Språk: Svenska 4 mars, 2019 Svenska
Pressmeddelande – Electrolux valberednings förslag till val av styrelseledamöter 28 januari, 2019 - Språk: Svenska 28 januari, 2019 Svenska
Pressmeddelande – Valberedning utsedd inför Electrolux årsstämma 2019 26 september, 2018 - Språk: Svenska 26 september, 2018 Svenska
Electrolux årsstämma 2019

AB Electrolux årsstämma hölls onsdagen den 10 april 2019 i Stockholm.

Läs mer

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2019.

Läs mer

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2019 har nu utsetts.

Läs mer