Årsstämma 2019

Årsstämman i AB Electrolux ägde rum onsdagen den 10 april 2019 på Waterfront Congress Centre i Stockholm.

Protokollet som fördes vid årsstämman inklusive bilagor finns nedladdningsbart i tabellen nedan.