Årsstämma 2019

Electrolux årsstämma kommer att äga rum den 10 april 2019 kl. 17.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman den 10 april 2019 ska skriftligen begära detta hos styrelsen under adress:

AB Electrolux
Attn: Chefsjuristens kontor
105 45 Stockholm

För att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning måste förslaget ha inkommit senast den 20 februari 2019.

Electrolux årsstämma 2019

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2019.

Läs mer

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2019 har nu utsetts.

Läs mer