Årsstämma 2012

Årsstämman i AB Electrolux hölls tisdagen den 27 mars 2012 klockan 17.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Protokollet som fördes vid årsstämman inklusive bilagor finns nedladdningsbara i tabellen nedan.