Årsstämma 2012

Årsstämman i AB Electrolux hölls tisdagen den 27 mars 2012 klockan 17.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Protokollet som fördes vid årsstämman inklusive bilagor finns nedladdningsbara i tabellen nedan.

Lyssna till Keith McLoughlins tal på årsstämman

Lyssna till VD och koncernchef Keith McLoughlins anförande på stämman.

Bilder
Electrolux Årsstämma 2012

Electrolux Årsstämma 2012

Ladda ned Hi-res / Lo-res
LÄS MER OM ELECTROLUX ÅRSSTÄMMA 2012

AB Electrolux årsstämma hölls tisdagen den 27 mars 2012 i Stockholm.

Läs mer

Electrolux årsstämma 2012 hölls den 27 mars 2012 kl. 17.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Läs mer
17 februari, 2012

Kallelse till årsstämma i AB Electrolux

17 februari, 2012

Aktieägarna i AB Electrolux kallas till årsstämma tisdagen den 27 mars 2012 kl. 17.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Läs mer
17 februari, 2012

Valberedning 2012

17 februari, 2012

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2012 har utsetts.

Läs mer

Electrolux valberedning föreslår inför bolagsstämman den 27 mars att Ronnie Leten och Fredrik Persson väljs in som nya styrelseledamöter.

Läs mer

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2012 har nu utsetts.

Läs mer