Årsstämma 2008

Electrolux årsstämma hölls tisdagen den 1 april 2008 i Stockholm. Den föreslagna aktieutdelningen om 4,25 kronor per aktie fastställdes. Marcus Wallenberg utsågs till styrelseordförande.