Årsstämma 2007

Electrolux årsstämma 2007 ägde rum den 16 april i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm. Marcus Wallenberg utsågs till styrelseordförande och den föreslagna aktieutdelningen på 4 kronor per aktie fastställdes.