Valberedning 2011

I enlighet med beslut på årsstämman i mars 2010 ska Electrolux valberedning bestå av sex ledamöter.

Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande och ytterligare en styrelseledamot.

Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2010.

Valberedningen består av följande ledamöter:

  • Petra Hedengran, Investor AB, ordförande i valberedningen.
  • Ramsay J. Brufer, Alecta Pensionsförsäkring
  • Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder
  • Peter Rudman, Nordeas fonder
  • Marcus Wallenberg, ordförande i Electrolux styrelse
  • Peggy Bruzelius, vice ordförande i Electrolux styrelse

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2011 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning samt process för att utse valberedning för följande år.

Årsstämman i AB Electrolux kommer att hållas torsdagen den 31 mars 2011 klockan 17.00 i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till
nominationcommittee@electrolux.com.

Bilder
AGM 2011

AGM 2011

Ladda ned Hi-res / Lo-res
Ämnen och kategorier
Läs mer inom Valberedningar

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2019.

Läs mer

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2018. 

Läs mer

Valberedningsledamöter inför Electrolux årsstämma 2017.

Läs mer