Valberedning 2007

I enlighet med beslut på stämman i april 2006 har Electrolux haft en valberedning bestående av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna samt bolagets styrelseordförande.

Valberedningen bestod av följande ledamöter:

  • Börje Ekholm, VD och koncernchef, Investor är ordförande
  • Ramsay J. Brufer, Alecta Pensionsförsäkring
  • Annika Andersson, Fjärde AP-fonden
  • Marianne Nilsson, Robur fonder
  • Michael Treschow, ordförande i Electrolux

Electrolux årsstämma 2007 ägde rum den 16 april i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm.

Valberedningen har arbetat fram förslag till årsstämman 2007 avseende bl a ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelsens ersättning samt valberedning för följande år.