Valberedning 2007

I enlighet med beslut på stämman i april 2006 har Electrolux haft en valberedning bestående av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna samt bolagets styrelseordförande.

Valberedningen bestod av följande ledamöter:

  • Börje Ekholm, VD och koncernchef, Investor är ordförande
  • Ramsay J. Brufer, Alecta Pensionsförsäkring
  • Annika Andersson, Fjärde AP-fonden
  • Marianne Nilsson, Robur fonder
  • Michael Treschow, ordförande i Electrolux

Electrolux årsstämma 2007 ägde rum den 16 april i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm.

Valberedningen har arbetat fram förslag till årsstämman 2007 avseende bl a ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelsens ersättning samt valberedning för följande år.

Ämnen och kategorier
Läs mer inom Valberedningar

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2019.

Läs mer

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2018. 

Läs mer

Valberedningsledamöter inför Electrolux årsstämma 2017.

Läs mer