Torbjörn Lööf föreslås som ny ordförande i AB Electrolux

Valberedningen i AB Electrolux föreslår att Torbjörn Lööf väljs till ny styrelseordförande i AB Electrolux vid årsstämman 2024.

Som tidigare kommunicerats har Staffan Bohman meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval vid årsstämman 2024. Valberedningen föreslår att Torbjörn Lööf väljs till ny styrelseordförande vid årsstämman i AB Electrolux den 27 mars 2024.

Torbjörn Lööf är styrelseledamot i Husqvarna AB, Essity Aktiebolag, AB Blåkläder och Mercer International Inc. Torbjörn Lööf har under perioden 1989-2020 haft olika ledande befattningar inom IKEA-sfären. Bland annat har han varit VD för Inter IKEA Holding, Inter IKEA Systems och IKEA of Sweden. Han har även haft ledande befattningar på IKEA i Sverige och Italien, samt varit styrelseordförande och ledamot i ett flertal IKEA-bolag.

Torbjörn Lööf är född 1965 och är svensk medborgare.

Torbjörn Lööf har en gedigen bakgrund inom IKEA-sfären med omfattande erfarenhet av arbete med ett starkt varumärke, globala leverantörskedjor och strategisk förmåga att utveckla och framgångsrikt anpassa verksamheten i en föränderlig omvärld liksom erfarenhet som styrelseledamot i publika bolag. Det är valberedningens uppfattning att detta gör honom mycket väl lämpad att som styrelseordförande i AB Electrolux leda bolagets pågående arbete med att skärpa sitt strategiska fokus på lönsam tillväxt inom utvalda kategorier av hushållsprodukter i mellan- och premiumsegmenten, möjliggöra återgång till goda resultat- och lönsamhetsnivåer och uppnå bolagets finansiella mål.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024.

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-25 19:00 CET.

För ytterligare information:

Sophie Arnius, Investor Relations, +46 70 590 80 72

Electrolux Group Press Hotline, +46 8 657 65 07