Stefano Marzano går i pension från Electrolux

Stefano Marzano, chefsdesigner för AB Electrolux och medlem av koncernledningen, har bestämt sig för att gå i pension och lämna sitt uppdrag efter årsslutet 2013. Han kommer att fortsätta finnas tillgänglig som rådgivare för Electrolux.

”Stefano har lyckats med många av de målsättningar som vi satte upp när han kom till Electrolux efter sin 40 år långa och framstående karriär inom design. Han har skapat en strukturerad och strategisk global designfunktion och utvecklat hur design kan bidra i produktutvecklingen”, säger Keith McLoughlin, VD och koncernchef. ”Vi kommer nu att dra nytta av dessa prestationer i verksamheten för att genomföra vår innovationsstrategi och skapa lönsam tillväxt. Jag vill tacka Stefano för hans många viktiga bidrag till Electrolux. Hans kreativitet och inspirerande ledarskap har hjälpt Electrolux att bli ett ännu mer innovativt bolag. Vi önskar honom och hans familj allt gott i framtiden.”

”Jag är stolt över att ha fått den här möjligheten i slutet av min karriär, och ser med stort intresse fram emot det fortsatta genomförandet och utvecklingen av Electrolux design”, säger Stefano Marzano.

Electrolux strategi är att i snabb takt utveckla nya produkter och lösningar som är relevanta för konsumenterna, genom ett nära samarbete mellan företagets funktioner för forskning och utveckling, marknadsföring och design, vilket kallas för innovationstriangeln. Triangeln är representerad genomgående i den globala organisationen. Planeringsprocessen för att tillsätta en ny chef för designfunktionen påbörjas nu.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08 657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 november 2013 klockan 10.00 (CET).