Prospekt för Electrolux Professional AB (publ) offentliggjort

AB Electrolux (publ) (”Electrolux”) dotterbolag, Electrolux Professional AB (publ) (”Electrolux Professional”) har upprättat ett prospekt avseende upptagande till handel av bolagets A-aktier och B-aktier på Nasdaq Stockholm. Beräknad första handelsdag är den 23 mars 2020.

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Electrolux (www.electroluxgroup.com/utdelningepr) och Electrolux Professionals (www.electroluxprofessional.com/corporate) hemsidor.

Tidplan för utdelning och notering av Electrolux Professional på Nasdaq Stockholm

11 mars 2020:   Investerardag för investerare, analytiker och mediarepresentanter (webcast event)

17 mars 2020:   Sista dag för handel i Electrolux aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Electrolux Professional

18 mars 2020:   Electrolux aktier handlas utan rätt att erhålla aktier i Electrolux Professional

19 mars 2020:   Avstämningsdag för utdelning av aktier i Electrolux Professional

23 mars 2020:   Beräknad första dag för handel i Electrolux Professionals aktier

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.