Omvandling av aktier

Enligt företagets bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att få sådan aktie omvandlad till aktie av serie B. Omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett, är företaget skyldig enligt lag att offentliggöra uppgifter om förändringen.

I januari 2010 har, på begäran av aktieägare, 439 150 A-aktier omvandlats till B-aktier. Det totala antalet röster uppgår därefter till 39 048 843.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 308 920 308 aktier varav 9 063 125 A-aktier och 299 857 183 B-aktier.

För ytterligare information ring Electrolux pressjour på 08 – 657 6507

Electrolux är världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner samt motsvarande utrustning för professionell användning. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. Företaget fokuserar på att, baserat på bred och djup konsumentinsikt, ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och som möter konsumenters och professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under välkända varumärken som Electrolux, AEG-Electrolux, Eureka och Frigidaire. Under 2008 hade Electrolux en omsättning på 105 miljarder kronor och 55 000 anställda.
För mer information, besök http://www.electrolux.com/press.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2010 klockan 08.00 (CET).