Omvandling av aktier i AB Electrolux

Enligt AB Electrolux bolagsordning har ägare till aktier av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

Under april 2023 har på aktieägares begäran 180 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 35 680 690,5.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 283 077 393 aktier, varav 8 192 168 aktier av serie A och 274 885 225 aktier av serie B.

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.