Omvandling av aktier

Enligt AB Electrolux bolagsordning har ägare till aktier av serie A rätt att få sådana aktier omvandlade till aktier av serie B. I augusti 2011 omvandlades, på begäran av aktieägare, 250 000 A-aktier till B-aktier.

Omvandling av aktier minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett, är företaget skyldigt enligt lag att offentliggöra det.

Efter omvandlingen uppgår det totala antalet röster till 38 373 843.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 308 920 308 aktier, varav 8 313 125 är A-aktier och 300 607 183 är B-aktier.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2011 klockan 08.00 (CET).

Läs mer om Electrolux omvandling av aktier
31 oktober, 2013

Omvandling av aktier i AB Electrolux

31 oktober, 2013

Enligt företagets bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att få sådan aktie omvandlad till aktie av serie B. Omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett,...

Läs mer
30 november, 2011

Omvandling av aktier

30 november, 2011

Enligt AB Electrolux bolagsordning har ägare till aktier av serie A rätt att få sådana aktier omvandlade till aktier av serie B. I november 2011 omvandlades, på begäran av aktieägare, 100 000 A-aktier till...

Läs mer
30 september, 2011

Omvandling av aktier

30 september, 2011

Enligt AB Electrolux bolagsordning har ägare till aktier av serie A rätt att få sådana aktier omvandlade till aktier av serie B. I september 2011 omvandlades, på begäran av aktieägare, 400 A-aktier till B-aktier.

Läs mer
29 april, 2011

Omvandling av aktier

29 april, 2011

Enligt AB Electrolux bolagsordning har ägare till aktier av serie A rätt att få sådana aktier omvandlade till aktier av serie B. I april 2011 omvandlades, på begäran av aktieägare, 250 000 A-aktier till...

Läs mer
28 februari, 2011

Omvandling av aktier

28 februari, 2011

Enligt AB Electrolux bolagsordning har ägare till aktier av serie A rätt att få sådana aktier omvandlade till aktier av serie B. I februari 2011 omvandlades, på begäran av aktieägare, 250 000 A-aktier till...

Läs mer
29 januari, 2010

Omvandling av aktier

29 januari, 2010

Enligt företagets bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att få sådan aktie omvandlad till aktie av serie B. Omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

Läs mer