Omvandling av aktier

28 februari, 2011

Enligt AB Electrolux bolagsordning har ägare till aktier av serie A rätt att få sådana aktier omvandlade till aktier av serie B. I februari 2011 omvandlades, på begäran av aktieägare, 250 000 A-aktier till B-aktier.

Omvandling av aktier minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett, är företaget skyldigt enligt lag att offentliggöra det.

Efter omvandlingen uppgår det totala antalet röster till 38 823 843.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 308 920 308 aktier, varav 8 813 125 är A-aktier och 300 107 183 är B-aktier.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Läs mer om Electrolux omvandling av aktier
31 oktober, 2013

Omvandling av aktier i AB Electrolux

31 oktober, 2013

Enligt företagets bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att få sådan aktie omvandlad till aktie av serie B. Omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett,...

Läs mer
30 november, 2011

Omvandling av aktier

30 november, 2011

Enligt AB Electrolux bolagsordning har ägare till aktier av serie A rätt att få sådana aktier omvandlade till aktier av serie B. I november 2011 omvandlades, på begäran av aktieägare, 100 000 A-aktier till...

Läs mer
30 september, 2011

Omvandling av aktier

30 september, 2011

Enligt AB Electrolux bolagsordning har ägare till aktier av serie A rätt att få sådana aktier omvandlade till aktier av serie B. I september 2011 omvandlades, på begäran av aktieägare, 400 A-aktier till B-aktier.

Läs mer
31 augusti, 2011

Omvandling av aktier

31 augusti, 2011

Enligt AB Electrolux bolagsordning har ägare till aktier av serie A rätt att få sådana aktier omvandlade till aktier av serie B. I augusti 2011 omvandlades, på begäran av aktieägare, 250 000 A-aktier till...

Läs mer
29 april, 2011

Omvandling av aktier

29 april, 2011

Enligt AB Electrolux bolagsordning har ägare till aktier av serie A rätt att få sådana aktier omvandlade till aktier av serie B. I april 2011 omvandlades, på begäran av aktieägare, 250 000 A-aktier till...

Läs mer
29 januari, 2010

Omvandling av aktier

29 januari, 2010

Enligt företagets bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att få sådan aktie omvandlad till aktie av serie B. Omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

Läs mer