Omräknade siffror för 2018 i linje med Electrolux nya affärsområdesstruktur

Som tidigare meddelats ändrar Electrolux sin affärsområdesstruktur och skapar fyra konsumentfokuserade regionala affärsområden. För att möjliggöra jämförelser i kommande finansiell rapportering presenterar Electrolux här omräkningseffekterna per kvartal för vissa av 2018 års nyckeltal gällande de delar av verksamheten som påverkas.

Den 1 februari meddelade Electrolux att affärsområdet Hemmiljö och småapparater, som bland annat ansvarat för Electrolux utbud av dammsugare, skulle kombineras med de fyra affärsområdena för vitvaror. Detta gäller retroaktivt från och med 1 januari, 2019.

Electrolux meddelade även under 2018 att organisationen för vitvaror i Mellanöstern och Afrika (MEA), som ingick i affärsområdet Vitvaror Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA), skulle inkluderas i affärsområdet Vitvaror Asien-Stillahavsområdet (APAC) från och med 1 januari, 2019. Omräkningseffekterna för denna ändring publicerades även i delårsrapporten för fjärde kvartalet 2018.

I bifogade pdf uppvisas omräkningseffekterna av dessa två förändringar, samt kvartalssiffror för omsättning, rörelseresultat och nettotillgångar för de nya affärsområdena: Europa, Nordamerika, Latinamerika samt Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika. Affärsområdet Professionella Produkter påverkas inte av dessa förändringar.

För mer information vänligen kontakta

Electrolux pressjour: 08-657 65 07.