Nomineringsförfarande för val av styrelseledamöter

ELUX) Electrolux ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum onsdagen den
20 april 2005 i Berwaldhallen i Stockholm.

I enlighet med beslut på bolagsstämman i april 2004 avseende
nomineringsprocessen för val av styrelseledamöter, ska
styrelseordföranden under fjärde kvartalet kontakta representanter för
minst tre av de största aktieägarna.

Ägarrepresentanter som kontaktats är Anders Scharp för Investor, Ramsay
J. Brufer för Alecta Pensionsförsäkring, Marianne Nilsson för Robur
Fonder och Carl Rosén för Andra AP-fonden. Dessa kommer tillsammans och
under styrelseordförandens ledning att arbeta fram ett förslag till
styrelse samt ersättning till denna, som kommer att föreläggas den
ordinarie bolagsstämman för beslut.

Aktieägare som önskar lägga fram förslag på ledamöter till Electrolux
styrelse för val på bolagsstämman kan göra detta via e-post till
Electrolux styrelseordförande under adress chairman@electrolux.com.

Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och
utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än
55 miljoner produkter – kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och
professionella användare i över 150 länder under ledande varumärken som
AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka och Husqvarna. Electrolux
hade 2003 en omsättning på 124 miljarder kronor och 77.000 anställda.

För mer information

För mer information, kontakta Investor Relations på telefon 08-738 60 03.
Electrolux Pressjour har telefon 08-657 65 07.

För att ändra eller saga upp denna faxtjänst, vänligen sand hela detta
document, med uppgift om ditt namn, företag och faxnummer, till
faxnummer 08-738 70 90, med uppgift om vad som ska ändras.