Ledningsförändringar i AB Electrolux

Electrolux har utsett Anna Ohlsson-Leijon till ny Chief Commercial Officer och chef för den nya enheten Commercial & Consumer Journey.

Affärsområdescheferna ansvariga för Europa, Nordamerika, APAC&MEA och Latinamerika kommer att rapportera till Anna Ohlsson-Leijon i rollen som Chief Commercial Officer för koncernen. Den nya enheten kommer att fokusera på utveckling av den kommersiella och konsumentnära verksamheten och leda affärsverksamheten i de fyra affärsområdena.

”Vi tar nu nästa steg för att komma ännu närmare konsumenten och göra ägandet av våra produkter till en enastående konsumentupplevelse under hela produktens livscykel”, säger Electrolux VD och koncernchef Jonas Samuelson. ”Genom att organisera oss globalt när det gäller den konsumentnära verksamheten kan vi dra fördel av vår storlek kring hur en konsument köper en produkt, hur vi hjälper dem att använda och koppla upp den, och förstärka vårt erbjudande av eftermarknadsprodukter och -tjänster.”

Chris Braam, för närvarande chef för försäljning Affärsområde Europa, har utsetts till chef för Affärsområde Europa och efterträder Anna Ohlsson-Leijon i hennes nuvarande roll.

Affärsområdescheferna förblir medlemmar i koncernledningen, vilket säkerställer närhet till verksamheten och betonar de viktiga regionala aspekterna av affärsutveckling och genomförande.

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2022.

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.