Ledningsförändringar i AB Electrolux

Electrolux informerar idag om förändringar i koncernledningen samt en justering av en del av affärsområdenas organisatoriska struktur.

  • Kenneth L. Ng, för närvarande chef för Vitvaror Asien/Stillahavsområdet samt vice VD för AB Electrolux, har beslutat att gå i pension.
  • Organisationen för vitvaror i Mellanöstern och Afrika (MEA), som idag ingår i affärsområdet Vitvaror Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA), kommer att inkluderas i affärsområdet Vitvaror Asien/Stillahavsområdet (APAC).
  • Dan Arler, för närvarande chef för Vitvaror EMEA samt vice VD för AB Electrolux, har utsetts till chef för Vitvaror APAC & MEA samt vice VD för AB Electrolux.
  • Anna-Ohlsson Leijon, för närvarande Ekonomi- och finansdirektör (CFO) för AB Electrolux, har utsetts till chef för Vitvaror Europa samt vice VD för AB Electrolux.
  • Therese Friberg, för närvarande finanschef för Vitvaror EMEA, har utsetts till ny Ekonomi- och finansdirektör för AB Electrolux.
  • Förändringarna i koncernledningen gäller från och med den 1 oktober 2018 medan förändringen i affärsområdenas organisatoriska struktur träder i kraft den 1 januari 2019.

”Ken har bidragit mycket till Electrolux sedan han började här 2015. Under hans ledarskap har Electrolux framgångsrikt stärkt sin position i Sydostasien och i Australien, samt skapat en ny bas för tillväxt i Kina. Jag önskar honom allt gott i framtiden”, säger Jonas Samuelson, VD och koncernchef för Electrolux. ”Jag är också mycket nöjd med att vi tack vare god framförhållning har tre starka ledare i Dan, Anna och Therese som kan ta sig an nya och viktiga roller i koncernledningen. Att slå ihop organisationerna för APAC och MEA, som är regioner med liknande marknadsdynamik, kommer att positionera Electrolux väl för att driva framtida tillväxt”.

Dan Arler har varit chef för Vitvaror EMEA sedan januari 2016, efter att tidigare ha haft rollen som chef för köksprodukter i affärsområdet. Han är anställd på Electrolux sedan 2002 och har tidigare varit chef för tvättprodukter i Asien/Stillahavsområdet, landschef för Electrolux i Japan samt ansvarig för Electroluxvarumärkets affärsaktiviteter i EMEA.

Anna Ohlsson-Leijon har varit CFO för koncernen sedan februari 2016. Hon var CFO för Vitvaror EMEA från 2013-2016. Anna började på Electrolux 2001 som projektledare. Hon har därefter haft flera seniora befattningar, bland annat chef för koncernens internrevision, chef för treasuryavdelningen samt chef för avdelningen Corporate Control & Services.

Therese Friberg utsågs till CFO för Vitvaror EMEA 2016. Therese började på Electrolux 1999 och har haft ett flertal roller i bolaget, bland annat som chefscontroller, controller för affärsområdet Hemmiljö- och småapparater, Pricing Manager inom EMEA och controller för produktlinjen köksprodukter i EMEA. Hon är svensk medborgare och har en ekonomexamen från Stockholms Universitet.

Electrolux planerar att publicera omräknad finansiell information för tidigare perioder för affärsområdena Vitvaror Europa samt Vitvaror APAC & MEA i samband med offentliggörandet av delårsrapporten för fjärde kvartalet den 1 februari, 2019.

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.