Ledningsförändring i AB Electrolux

Electrolux meddelade idag att Alan Shaw, chef för Electrolux affärsområde Nordamerika, har bestämt sig för att gå i pension. Efter en omfattande rekryteringsprocess har Nolan Pike, för närvarande Senior Vice President inom Electrolux koncernfunktion Consumer Experience (CX), utsetts tills ny affärsområdeschef och Executive Vice President.

Nolan Pike anställdes på Electrolux i Nordamerika 2013 efter en lång karriär i vitvarubranschen, med seniora chefsroller hos såväl tillverkande företag som hos återförsäljare. På Electrolux var han ansvarig för produktlinjer i Nordamerika innan han påbörjade sitt senaste jobb. I den rollen har han varit globalt ansvarig inom CX för Taste, vilket är det största området och inkluderar samtliga köksprodukter. Dagens utnämning gäller från och med 1 januari 2020.

”Nolan har en gedigen bakgrund från den amerikanska vitvarubranschen samt global erfarenhet och stark konsumentinsikt. Detta gör honom mycket väl lämpad att ta sig an det här viktiga uppdraget och leda Electrolux Nordamerika genom affärsområdets pågående förändringar”, säger Jonas Samuelson, VD och koncernchef för Electrolux. ”Jag vill tacka Alan för hans bidrag under tiden med Electrolux. Vi önskar honom allt gott i framtiden”.

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.