Ledningsförändring i AB Electrolux

Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör (CFO) för AB Electrolux, har beslutat sig för att lämna bolaget för att ägna sig åt ett annat uppdrag.

Han kommer att stanna på Electrolux i upp till sex månader. En process för att rekrytera en ersättare har inletts.

”Vi vill tacka Tomas för hans viktiga bidrag till Electrolux och önskar honom all lycka med sin nya utmaning”, säger Keith McLoughlin, VD och koncernchef för Electrolux.

Tomas Eliasson utnämndes till CFO för AB Electrolux 2012. Han har tidigare innehaft samma position vid Assa Abloy AB och Seco Tools AB.

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08 657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 januari 2016 klockan 08.00 (CET).