Ledningsförändring i AB Electrolux

Jack Truong, chef för Vitvaror Nordamerika och medlem i koncernledningen i AB Electrolux, kommer att lämna företaget för att ägna sig åt andra uppdrag. En process för att rekrytera en ersättare har inletts.

Electrolux VD och koncernchef Keith McLoughlin kommer med omedelbar verkan att tillträda som tillförordnad chef för Vitvaror Nordamerika.

“Jag vill tacka Jack för hans bidrag till Electrolux och önskar Jack och hans familj lycka till i framtiden”, säger Keith McLoughlin, VD och koncernchef. Jack Truong började på Electrolux 2011 efter en lång karriär med olika ledande befattningar inom 3M i Asien, Europa och Nordamerika.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: +46 8 657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2015 klockan 15.00 (CET).