Lars Worsøe Petersen utsedd till personaldirektör och Carina Malmgren Heander leder en ny affärsenhet

Lars Worsøe Petersen har utsetts till chef för koncernstab Personal och organisationsutveckling i Electrolux. Han efterträder Carina Malmgren Heander, som har utsetts till Senior Vice President och chef för en ny affärsenhet för kombinerade professionella produkter och hushållslösningar.

Lars Worsøe Petersen, född 1958, har varit chef för koncernstab Personal i Husqvarna AB sedan 2005. Före Electrolux avyttring av Husqvarna 2006, innehade Worsøe Petersen flera ledande befattningar inom Electrolux, bland annat personalchef för Vitvaror Nordamerika.

”Lars Worsøe Petersen känner Electrolux väl och tillför erfarenheter från ett annat internationellt konsumentvaruföretag. Detta är värdefullt eftersom han stärker våra möjligheter att utveckla organisationen”, säger Keith McLoughlin, VD och koncernchef i Electrolux.

Worsøe Petersen kommer att rapportera till VD och ingå i koncernledningen.

Carina Malmgren Heander kommer att leda en ny affärsenhet inom Electrolux som kommer att utnyttja fördelarna av koncernens arv från professionella produkter och föra det till konsumentmarknaden. Hon kommer att rapportera till koncernchefen. Malmgren Heander har varit chef för koncernstab Personal och organisationsutveckling i Electrolux sedan 2007. Innan hon kom till Electrolux var hon Personaldirektör i Sandvik AB, en global industrikoncern. Dessförinnan hade Malmgren Heander olika chefsbefattningar inom ABB, världsledande inom kraft- och automationsteknik.

”Jag är glad att Carina kommer att leda denna nya och mycket viktiga roll för att bygga en ny affär inom Electrolux som på konsumentmarknaden utnyttjar fördelarna av vårt arv från professionella produkter”, fortsätter McLoughlin.

Förändringarna gäller från och med den 15 oktober 2011.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Electrolux kan vara skyldigt att offentliggöra informationen i denna release enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 september 2011 klockan 09.00 (CET).