Kai Wärn blir ordförande i styrelsen för Electrolux Professional AB

AB Electrolux (”Electrolux”) styrelse offentliggjorde idag att Kai Wärn har utsetts till styrelseordförande i Electrolux Professional AB (”Electrolux Professional”), bolaget som avses delas ut till AB Electrolux aktieägare under 2020.

Som tidigare meddelats planeras Electrolux Professional att delas ut till Electrolux aktieägare och noteras under första halvåret 2020, förutsatt att bolagsstämman godkänner utdelningen. Som ett steg i förberedelserna inför den planerade utdelningen och noteringen har Electrolux utsett Kai Wärn till styrelseordförande i Electrolux Professional.

Kai Wärn är VD och koncernchef för Husqvarna AB. Han är också styrelseledamot i Husqvarna AB och AB Electrolux. Han har en civilingenjörsexamen i Maskinteknik från KTH i Stockholm.

”Kai Wärn är en utmärkt företagsledare med bred industriell erfarenhet och ett globalt perspektiv som kan hjälpa Electrolux Professional att nå sin fulla potential som ett fristående bolag”, säger Staffan Bohman, styrelseordförande i AB Electrolux.

Electrolux Professional kommer att fortsätta vara ett helägt dotterbolag till AB Electrolux fram till den planerade utdelningen och noteringen.

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.