Henrik Bergström utsedd till chef för Dammsugare och små hushållsapparater

Henrik Bergström har utsetts till chef för Dammsugare och små hushållsapparater och tillika Executive Vice President i AB Electrolux. Han innehade tidigare positionen som Vice President och General Manager för tre affärsområden inom Vitvaror Nordamerika; New Business Development, Air Care and Consumer Services Group. Bergström var också chef för Asia Sourcing Operations. I sin nya roll rapporterar Bergström till VD och koncernchef Hans Stråberg och ingår i koncernledningen.

Bergström efterträder Morten Falkenberg, som har utsetts till VD och koncernchef för Nobia. Bergström har arbetat inom Electrolux sedan 1997 i olika positioner såsom ansvarig för Electrolux verksamhet i ANDEAN, Mexiko, Centralamerika och Karibien. Han har en Masters Degree in Economics från Handelshögskolan i Stockholm.

Dammsugare och små hushållsapparater, är en global affärssektor vars andel av koncernens omsättning uppgår till ungefär 8 %.

Bergström tillträder sin nya tjänst den 15 september 2010.

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07