Fakta om nyhetsinslag gällande Electrolux verksamhet i Mexico

Sveriges Radio Ekot har idag sänt ett inslag om Electrolux verksamhet i Mexiko som hävdar osäkra arbetsvillkor och åtgärder mot anställda. Här har vi sammanställt fakta om denna fråga.

Vilka säkerhetsåtgärder har genomförts på fabriken i Juarez, Mexiko?
Vi har hela tiden arbetat för att minimera riskerna för våra anställda. När det blev känt i mitten av mars att fabriken i Juarez kunde drabbas av smittspridning införde vi omedelbart strikta säkerhetsåtgärder. Samma rutiner har använts i våra asiatiska och europeiska fabriker och är väl beprövade. Här ingår:

  • Plexiglas-barriärer mellan arbetsstationer för att skydda anställda.
  • Fysisk distansering inne i fabriken samt fler områden för utevistelse
  • Utökat antalet bussar som går till och från fabrikerna för att minska trängselrisken
  • Professionell sanering och desinfektion av alla ytor
  • Stärkta rutiner för regelbunden städning och desinfektion
  • Handsprit tillgängligt överallt i fabriken
  • Obligatorisk användning av ansiktsmasker och visir om nödvändigt
  • Den senaste åtgärden är hälsokontroller med daglig temperaturmätning av alla anställda

Hur ser Electrolux tillverkning ut i Juarez?
Electrolux område i Juarez består av ett större antal anläggningar som tillverkar kyl- och frysskåp, tvättmaskiner och torktumlare. Antalet anställda är cirka 4 800.

Varför höll ni fabriken öppen om anställda var oroliga för att det inte var säkert?
Våra anställdas hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet. Vi tillämpar samma principer i Mexiko som i alla andra länder och vi agerar alltid utifrån de lokala regelverken. Vitvaror är samhällsviktiga produkter, särskilt nu med många konsumenter i karantän. I Juarez har det inneburit att tillverkningen har pågått fram till att mexikanska myndigheter beslutade om en generell nedstängning från den 21 april. Vi förstår och respekterar oron som vissa anställda känner för att gå till arbetet i denna extraordinära situation, men det är inte möjligt att styra verksamheten utifrån detta. Vi anser att de åtgärder som genomförts i Mexiko, och i alla våra fabriker, är framtagna för att skapa en säker arbetsmiljö.

Stämmer det att Electrolux anställda i Mexiko har gått bort på grund av Covid-19? Hur många är smittade?
Ja, tyvärr är det så att två av våra medarbetare har gått bort till följd av Covid-19 och vi vill ge så mycket stöd som möjligt till deras familjer. Av de cirka 4 800 anställda i Juarez är 16 personer bekräftade som smittade (den 5 maj). Var dessa personer smittats, på arbetsplatsen eller någon annanstans, går inte att säga och vi vill inte spekulera. Men Mexiko, liksom många andra länder, har en snabb spridning av coronaviruset i samhället.

Jag har läst att några av de anställda har blivit avskedade. Stämmer det?
Ett antal anställda var oroade över att behöva vara kvar på arbetet på grund av corona-situationen, och ett litet antal valde att inte gå tillbaka till sina arbetsplatser. Istället samlades de i en kafeteria vilket ledde till en osäker situation eftersom det inte gick att följa social distansering. Tyvärr ledde inte dialogen med dessa personer till en överenskommelse vilket gjorde att Electrolux fick lösa situationen genom att erbjuda de anställda ett avgångsvederlag.

Vad händer nu? När öppnar Juarez-fabriken och hur kommer ni att kunna övertyga anställda om att det är säkert att återvända?
Fabriken i Juarez förblir stängd sedan den generella nedstängningen och tills dess att lokala myndigheter fattar ett nytt beslut. Vi tror att de flesta av våra anställda ser de många säkerhetsåtgärder som är på plats och är positiva till en gradvis uppstart av verksamheten. Vi fortsätter dialogen med våra anställda och är beredda att vidta ytterligare säkerhetsåtgärder.