Extra bolagsstämma 2021

Extra bolagsstämma i AB Electrolux (publ) hölls fredagen den 27 augusti 2021.

Med anledning av coronaviruset genomfördes bolagsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och aktieägare utövade sin rösträtt genom att rösta på förhand före stämman, s.k. poströstning.

Protokollet som fördes vid stämman inklusive bilagor finns nedladdningsbart i tabellen nedan.