Electrolux utser Stefano Marzano till den nya rollen som Chief Design Officer

Stefano Marzano har utsetts till Chief Design Officer, en ny roll i Electrolux. Marzano kommer att leda en ny koncernstab som samlar alla designrelaterade kompetenser i koncernen. Förändringarna gör det möjligt för Electrolux att ta innovativa lösningar till marknaden snabbare och med ökad relevans.

Förändringarna befäster Electrolux strategi att fortsätta ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och baserade på användarinsikt. Förra året inrättade Electrolux de nya rollerna Chief Technology Officer och Chief Marketing Officer, och Electrolux har nu den formella struktur på plats som företaget kallar för innovationstriangeln. Denna innebär att få FoU-, marknadsförings- och designfunktionerna att samverka tätt under hela utvecklingsprocessen och med ett ännu tydligare fokus på kunder och konsumenter. Detta kommer göra det möjligt för Electrolux att ta mer relevanta innovativa lösningar till marknaden i snabbare takt.

”Stefano Marzano är en av de mest ansedda och framstående designledarna i branschen idag, och jag är både glad och stolt över att ha honom i mitt lag. Denna rekrytering bekräftar att Electrolux har kommit mycket långt i övergången från ett tillverkningsdrivet företag till ett modernt företag drivet med konsumentinsikt. Marzanos erfarenhet och väldokumenterade kreativitet kommer ytterligare att förstärka denna utveckling”, säger Keith McLoughlin, VD och koncernchef i Electrolux.

”Electrolux har en stark designtradition. Med den nya designorganisationen och Stefano Marzano i ledningen för den, kommer vi att fokusera, åstadkomma mer och snabbare inom detta viktiga område. Dagens tillkännagivande visar hur Electrolux prioriterar design som en grundläggande funktion i vår innovationsprocess vid sidan av FoU och marknadsföring”, fortsätter Keith McLoughlin.

Stefano Marzano, född 1950, har en lång karriär i Royal Philips Electronics bakom sig, under de senaste 20 åren som Chief Design Officer. Fram till 1998 var han professor vid Domus Academy i Milano. År 1999-2001 var han gästprofessor vid det polytekniska institutet i Milano, Politecnico di Milano. Marzano är också författare och redaktör för flera böcker om design och en ofta återkommande talare vid internationella design-, affärs- och innovationskonferenser. Han är medlem i European Design Leadership Board samt i advisory councils för flera designskolor runt om i världen. Han har utnämnts till hedersdoktor i design vid Sapienzauniversitetet i Rom och vid Hong Kong Polytechnic University. År 2005 utsåg Businessweek honom till en av fyra globala ”Best Leaders: Innovators”. Marzano har en doktorsexamen i arkitektur från Politecnico di Milano.

Stefano Marzano kommer att rapportera till VD och ingå i koncernledningen. Henrik Otto, Senior Vice President för Global Design, kommer att kvarstå i sin nuvarande roll och rapportera till Marzano.

Utnämningen gäller omedelbart.

Mer information om Stefano Marzano, Electrolux och design finns på www.electrolux.com/design.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: +46 8 657 65 07.

Electrolux kan vara skyldigt att offentliggöra informationen i denna release enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 januari 2012 klockan 08.00 (CET).