Electrolux styrelse beviljar ytterligare återköp av egna aktier

(ELUX) Electrolux styrelse har beviljat ytterligare återköp av egna aktier i enlighet med bemyndigandet från årsstämman i april 2006.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många A- och/eller B-aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10% av det totala antalet aktier. Förvärv får endast ske genom handel på Stockholmsbörsen till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Electrolux äger för närvarande 12 661 155 tidigare återköpta B-aktier, motsvarande 4,1 % av antalet utestående aktier. Styrelsens mandat medför att Electrolux kan återköpa ytterligare 18 230 876 aktier av totalt 308 920 308 utestående aktier.

Syftet med det nya återköpsprogrammet är att fortlöpande kunna anpassa kapitalstrukturen till bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att kunna använda de återköpta aktierna i samband med finansiering av eventuella företagsförvärv och bolagets långsiktiga incitamentsprogram.

För mer information ring Electrolux Press Hotline +46 8 657 65 07.

Electrolux är världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter – kylskåp, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och professionella användare i över 150 länder under ledande varumärken som AEG-Electrolux, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka och Husqvarna. Electrolux hade 2005 en omsättning på 129 miljarder kronor och 70 000 anställda.