Electrolux specificerar overheadkostnadsbesparingar

Såsom kommunicerades på Electrolux kapitalmarknadsdag i november minskar Electrolux overheadkostnaderna i alla regioner. Besparingarna från dessa åtgärder kommer att uppgå till 680 miljoner kronor årligen och medföra en kostnad på 630 miljoner kronor.

Åtgärder för att minska bemanningen i alla regioner initierades under det fjärde kvartalet 2011 och kommer att fortsätta under början av 2012.

Totala kostnader av engångskaraktär för dessa åtgärder på cirka 630 miljoner kronor kommer att belasta rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2011. De årliga besparingarna förväntas uppgå till cirka 680 miljoner kronor och besparingsåtgärderna kommer att vara helt genomförda under 2012. De årliga besparingarna är cirka 180 miljoner kronor högre än tidigare bedömning som kommunicerades vid kapitalmarknadsdagen i november, medan kostnaderna är cirka 130 miljoner kronor högre.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: +46 8 657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 december 2011 klockan 08.30 (CET).