Electrolux innehav av egna aktier 6 %

(ELUX) Den 16 juni 2006, gick AB Electrolux innehav av egna aktier över 5% då Electrolux återköpt aktier.

Electrolux är enligt börskontraktet ålagt att informera marknaden när bolagets ägande överstiger eller understiger 5 % av det totala antalet aktier.

AB Electrolux äger idag 18 661 155 B-aktier i det egna bolaget vilket motsvarar 6 % av aktiekapitalet och 5,1 % av rösterna.

Det totala antalet aktier i AB Electrolux är 308 920 308 stycken.

För ytterligare information kontakta Electrolux Press Hotline, tel. +46 8 657 65 07.