Electrolux inlösenförfarande slutförs

Som en del av det inlösenprogram som godkändes av den extra bolagsstämman den 12 december 2006, genomförde Electrolux en aktiesplit varigenom aktieägarna för varje aktie erhöll ytterligare en aktie (inlösenaktie). Då inlösenprogrammet nu avslutas löser Electrolux in inlösenaktierna mot en inlösenlikvid om 20 kronor per aktie och Electrolux aktiekapital återställs till samma nivå som före inlösenprogrammet.

Bolagsverket har idag registrerat en minskning av Electrolux aktiekapital med 772 300 770 kronor genom indragning av 308 920 308 inlösenaktier, varav 9 502 275 inlösenaktier av serie A och 299 418 033 inlösenaktier av serie B. Vidare registreras en ökning av bolagets aktiekapital med 772 300 770 kronor genom fondemission. Det belopp som aktiekapitalet ökas med tillförs aktiekapitalet från fritt eget kapital. Inga nya aktier ges ut i samband med fondemissionen.

Efter dessa transaktioner har Electrolux totalt 308 920 308 utestående aktier, varav 9 502 275 aktier av serie A och 299 418 033 aktier av serie B.

Inlösenförfarandet innebär att sammanlagt cirka 5 600 Mkr skiftas ut till Electrolux aktieägare, vilket motsvarar 20 kronor per aktie. Utbetalning till aktieägarna beräknas ske den 29 januari 2007.

För ytterligare information kontakta Investor Relations and Financial Information på telefon 08-738 60 03.

Electrolux är världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner samt motsvarande utrustning för professionell användning. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. Företaget fokuserar på att, baserat på bred och djup konsumentinsikt, ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och som möter konsumenters och professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under välkända varumärken som Electorlux, AEG-Electrolux, Zanussi, Eureka och Frigidaire. Under 2005 hade Electrolux en omsättning på 100 miljarder kronor och 57 000 anställda. För mer information, besök http://www.electrolux.com/ir.