Electrolux initierar ytterligare besparingsåtgärder på grund av kraftigt sjunkande efterfrågan

Som ett resultat av sjunkande efterfrågan på vitvaror under de två sista veckorna i november och under december kommer Electrolux inte att nå utsikten för rörelseresultatet 2008. Den kraftiga nedgången på marknaden innebär att Electrolux minskar antalet anställda med mer än 3 000 personer under det fjärde kvartalet 2008 och under 2009.

Efterfrågan på vitvaror i Europa och Nordamerika minskade kraftigt under de två sista veckorna i november. Den svaga marknaden har påverkat Electrolux försäljningsvolymer och produktmix negativt under det fjärde kvartalet.

Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till och med november 2008 till cirka 2,7 miljarder kronor. Efterfrågan på marknaderna i Europa och Nordamerika fortsätter under december att visa en kraftig nedgång. Eftersom försäljningen under december är säsongsmässigt låg innebär det en risk för att rörelseresultatet i december kan bli något negativt.

På grund av den negativa utvecklingen under det fjärde kvartalet är det inte längre möjligt att nå utsikten för helåret 2008 på ett rörelseresultat på 3,3 – 3,9 miljarder kronor, exklusive jämförelsestörande poster.

Electrolux har under 2008 initierat att antal kostnadsbesparingsåtgärder inkluderande bland annat minskning av antalet anställda. Med den negativa utvecklingen på huvudmarknaderna kommer åtgärder för att minska kostnaderna att ytterligare intensifieras. Åtgärder för att minska antalet anställda med mer än 3 000 personer har påbörjats under det fjärde kvartalet 2008 och fortsätter under 2009. Alla verksamheter världen över berörs. Kostnaderna för dessa åtgärder uppgår till cirka 1,2 miljarder kronor, vilka kommer att belasta rörelseresultatet före jämförelsestörande poster under det fjärde kvartalet 2008. Besparingarna förväntas uppgå till cirka 1,1 miljarder kronor årligen med fullt genomslag år 2010.

Utöver ovanstående åtgärder fortsätter Electrolux att flytta produktionskapacitet till lågkostnadsländer i enlighet med det strukturprogram som initierades 2004. Programmet som medför ytterligare minskningar av antalet anställda slutförs under 2009 och 2010.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Electrolux pressjour på 08-657 65 07 eller
Investor Relations på 08-738 60 03

Electrolux är världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner samt motsvarande utrustning för professionell användning. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. Företaget fokuserar på att, baserat på bred och djup konsumentinsikt, ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och som möter konsumenters och professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under välkända varumärken som Electrolux, AEG-Electrolux, Eureka och Frigidaire. Under 2007 hade Electrolux en omsättning på 105 miljarder kronor och 57 000 anställda. För mer information, besök http://www.electrolux.com/press

Electrolux offentliggör denna Information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 december 2008 klockan 08.00 (CET).