Electrolux höjer priserna i Europa

Electrolux planerar att höja priserna på vitvaror på marknaden i Europa med 5-7% från och med den 1 oktober 2011. Prishöjningen ska kompensera för ökade kostnader för råmaterial och transporter.

Under de senaste 18 månaderna har kostnaderna för flera av Electrolux viktigaste råvaror ökat med i genomsnitt mellan 40-90% samtidigt som kostnaderna för transporter stigit betydligt. Trenden stabiliseras nu men vi ser inga tecken på en allmän nedgång på bred basis mot tidigare kostnadsnivåer. Under samma tidsperiod har Electrolux upplevt en ökad prispress på marknaden,vilken accelererade under inledningen av 2011.

Som en del i arbetet för att uppnå uthållig lönsamhet, och fortsätta investera i hållbara innovationer som konsumenterna föredrar, planerar Electrolux en prishöjning med 5-7% inom alla produktkategorier från och med den 1 oktober 2011. Införandet av prishöjningarna kommer att ske i nära samarbete med kunderna.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: +46 8-657 65 07.

Electrolux kan vara skyldigt att offentliggöra informationen i denna release enligt lagen om värdepappersmarknaden.