Electrolux har genomfört förvärvet av Olympic Group

Electrolux har genomfört det offentliga bud som lanserades i samband med förvärvet av den ledande vitvarutillverkaren i Egypten, Olympic Group och äger idag 98,33% av aktierna i bolaget.

Electrolux har framgångsrikt genomfört det offentliga bud som lanserades i samband med avtalet om att förvärva Paradise Capitals 52-procentiga majoritetspost i Olympic Group Financial Investment Company S.A.E (Olympic Group).

Olympic Group kommer att konsolideras i Electroluxkoncernen från och med september 2011 och Electrolux intention är att senast under det första kvartalet 2012 avnotera Olympic Groups aktier från den egyptiska börsen.

Electrolux avser att erbjuda kvarvarande minoritetsägare en fortsatt möjlighet att sälja sina aktier i Olympic Group under de kommande tolv månaderna.

I början av juli 2011 meddelade Electrolux att avtal träffats om att förvärva vitvarutillverkaren Olympic Group. Olympic Group har 7 300 anställda och tillverkar tvättmaskiner, kylskåp, spisar och varmvattenberedare. Försäljningen för Olympic Group, exklusive de två intressebolagen Namaa och B-Tech som ej tillhör kärnverksamheten och som kommer att avyttras, uppgick för 2010 till cirka 2,3 miljarder EGP (2,5 miljarder kronor) och det underliggande rörelseresultatet till cirka 265 miljoner EGP (280 miljoner kronor). Detta motsvarar en marginal på 11%, och ett nettoresultat på cirka 190 miljoner EGP (200 miljoner kronor). Olympic Group är en ledande tillverkare av vitvaror i Mellanöstern, med en volymandel på den egyptiska marknaden på cirka 30%. Electrolux och Olympic Group har under närmare 30 år utvecklat ett framgångsrikt affärssamarbete i regionen, vilket idag omfattar teknologi, komponentförsörjning, distribution och varumärkeslicensering.

Växelkursen per den 30 juni 2011 har använts för omräkning från EGP till SEK ovan.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.